Ελληνικά Ε
+
-
Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πάντα σε συνδυασμό με την εμπειρία και την άρτια τεχνική κατάρτιση που συνοδεύει τα άτομα που απαρτίζουν την εταιρεία μας.

1 / 11
Έργα Διυλιστηρίων

Έχοντας κατάλληλο και καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε έργα σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων.

2 / 11
Δίκτυα Φυσικού Αερίου

Εγκατάσταση ενιαίων συγκολλητών δικτύων φυσικού αερίου με την μέθοδο T.I.G. & με γνώμονα την ασφάλεια.

3 / 11
Ανοξείδωτα Δίκτυα

Κατασκευές ανοξείδωτων δικτύων σε Φαρμακοβιομηχανίες, Βιομηχανίες Τροφίμων που απαιτούν ανοξείδωτες εγκαταστάσεις παρασκευής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων τους.

4 / 11
Δίκτυα Υγραερίου

Μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων υγραερίου, τοποθετήσεις δεξαμενών, κατασκευή και εγκατάσταση εξαεριωτών, τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης διαρροής και θέση σε λειτουργία. Όλες οι προκατασκευές ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και παραδίδονται στον καταναλωτή σε πλήρη λειτουργία.

5 / 11
Δίκτυα Ατμού

Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής – μεταφοράς ατμού σε Βιομηχανίες Τροφίμων, Βιομηχανικά Πλυντήρια , Νοσοκομεία κτλ.

6 / 11
Δίκτυα Πυρόσβεσης

Εγκαταστάσεις δικτύων πυρόσβεσης κλασικού τύπου, αυλακωτών συνδέσεων, δεξαμενών παροχής νερού και τοποθετήσεις συστημάτων αυτόματου καταιονισμού (sprinklers).

7 / 11
Δίκτυα Επεξεργασίας Λυμάτων

Κατασκευή δεξαμενών καθίζησης, δικτύων φυσητήρων, δεξαμενών αερισμού, φίλτρων απόσμησης, αναδευτήρων, κοσκίνων, ανοξείδωτων δεξαμενών – δοχείων καθώς και ειδικών κατασκευών ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης.

8 / 11
Σιδηροκατασκευές

Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων καθώς και επεκτάσεων. Μεταλλικές πλατφόρμες και πατάρια.

9 / 11
Κατασκευή Δοχείου Πίεσης

Κατασκευή δοχείων πίεσης & δεξαμενών για εγκαταστάσεις διαφόρων βιομηχανιών.

10 / 11
Ανατούμπωση Λεβήτων

Επισκευή τούμπο λέβητα λόγο διάβρωσης του από το χρόνο.

11 / 11
PVC Δίκτυα

Εγκατάσταση δικτύων πολυαιθυλενίου από πιστοποιημένους τεχνικούς.