Ελληνικά Ε
+
-
12 χρόνια παρουσίας στη βαριά βιομηχανία
Εμπειρία, Υπευθυνότητα & Ασφάλεια

Η VENED ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την άρτια ανταπόκριση σε πληθώρα ενεργειακών αναγκών – εφαρμογών στον επαγγελματικό & βιομηχανικό χώρο .

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ως εργολάβος μηχανολογιών εγκαταστάσεων στην βαριά βιομηχανία , όπως βιομηχανίες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου , βιομηχανίες Μετάλλων & Αλουμινίου, βιομηχανίες Φαρμάκων , βιομηχανίες Τροφίμων , βιομηχανίες Πλαστικών , Ξενοδοχειακές Μονάδες  κ.ά. .

Η VENED αναλαμβάνει την προ-κατασκευή & ανέγερση απαιτητικών έργων για  βιομηχανίες Πετρελαίου . Επίσης την κατασκευή εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου , Υγραερίου , Ατμού , Πυρόσβεσης  σε μικρές και μεγάλες βιομηχανίες .

2.700m2
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις & σύγχρονος εξοπλισμός

Η VENED μετά από σειρά χρόνων στον κατασκευαστικό – ενεργειακό τομέα  καθώς και στην συμμετοχή της σε σημαντικά έργα επένδυσε το 2018 στην ανάπτυξη της εταιρείας με την απόκτηση Ιδιόκτητων Εγκαταστάσεων , 2.700m2 οικόπεδο & 1.000m2 βιομηχανικό κτήριο , για την υλοποίηση προκατασκευών σε μακροχρόνια έργα .

Εξειδικευμένο & πιστοποιημένο προσωπικό

Κινητήριο δύναμή μας αποτελεί το προσωπικό μας, το οποίο επιλέγεται και εκπαιδεύεται με βάση τη βέλτιστη τεχνική κατάρτιση και τον ύψιστο επαγγελματισμό, ενώ λειτουργεί με γνώμονα τα πιο σύγχρονα δεδομένα.

Οι πιστοποιημένοι συγκολλητές , τεχνίτες με 20ετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο , οι έμπειροι μηχανικοί και οι εργοδηγοί , καθώς επίσης και το διοικητικό τμήμα της εταιρείας, συνεργάζονται αρμονικά για την βέλτιστη υλοποίηση των έργων μας και την επίτευξη των στόχων μας.

Για να ανταπεξέλθουμε πλήρως στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε, διαθέτουμε επίσης στόλο οχημάτων, βασικό στοιχείο για την καλύτερη υποστήριξη των έργων.

Συνεργασίες που διαρκούν.

Δείτε μερικούς από τους πελάτες μας αλλά και κάποιες από τις συνεργασίες που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια.

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ