Ελληνικά Ε
+
-
πίσω στα έργα
Δίκτυα Υγραερίου Ξενοδοχειακή Μονάδα στη Ρόδο.

Προκατασκευή Σωληνογραμμών στις εγκαταστάσεις μας.

Ανέγερση τους στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.