Ελληνικά Ε
+
-
πίσω στα έργα
Προκατασκευή & Ανέγερση ανοξείδωτων σωλήνων για Fuel Storage Facilities, Dj.-Africa.

Προκατασκευή 7.000″ & Ανέγερση 2.000″.

Συγκόλληση σωλήνων από Πιστοποιημένους Συγκολλητές κατά ASME IX.