Ελληνικά Ε
+
-
πίσω στα έργα
Προκατασκευή σωληνικών τμημάτων.

Προκατασκευή σωληνικών τμημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
Σωλήνες διατομής από 1/2″ έως 20″ πάχους από SCH80 έως SCH160.