Ελληνικά Ε
+
-
πίσω στα έργα
Ανατούμποση Λέβητα

Αποξήλωση παλαιών τούμπο λόγο διαρροής .

Τοποθέτηση και Συγκόλληση νέων τούμπο από πιστοποιημένο Συγκολλητή .